Dengan semangat penuh gembira,
Kita teruskan cita-cita,
Kampus tercinta kan tetap jaya,
AKA CARAKA NUSANTARA


Kita mantapkan di dalam jiwa,
Tekad semangat bergelora,
Demi terwujud seluruh cita,
Dalam diri ikhlas hati tanpa beban

Bangun kawan semua,
Bangkitkan semangat terjang terus kawan,
Aral yang merintang,
Songsong hari esok yang penuh harapan


Dengan semangat penuh gembira,
Kita teruskan cita-cita,
Kampus tercinta kan tetap jaya,
AKACN wadah pasti tuk berkarya.